KONTAKT Z ODDZIAŁEM CHIRURGII OGÓLNEJ

Adres :
. . . . . .31-826 Kraków
. . . . . .Os. Złotej Jesieni 1

Telefon : 0-12 64 68 456
. . . . . . .Fax. :..00-12 64 68
972

strona www :
www.rydygier.krakow.pl


sekretariat
Oddział Chirurgii Ogólnej

rydchir@rydygier.krakow.pl

ordynator :
dr n. med. A. Hartwich
hartwich@rydygier.krakow.pl

z-ca ordynatora :
dr n. med. H. Łabza

labza@rydygier.krakow.pl

Kierownik
Samodzielnej Pracowni Endoskopii

dr n. med. Jerzy Marecik
marecik@rydygier.krakow.pl

webmaster :
lek. med. Tomasz Zając
zatomek@interia.pl

   

------------------------------------------------------------------