Odwaga, wytrzymałość, odpowiedzialność za życie i śmierć chorego oraz zdecydowanie - to cechy, które są niezbędne. Życie chirurga to ciągła droga od jednego dramatycznego przypadku do drugiego. A łączy się to z uczuciem lęku , niekiedy niezadowolenia i osamotnienia.
  Prof. Witold Rudowski

HISTORIA POWSTANIA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ

Oddział Chirurgii Ogólnej otwarto dla pierwszych pacjentów 1 marca 1997 roku. Uruchomiono tym samym najnowszy i najnowocześniej wyposażony, tego typu oddział, w Krakowie.

Dwa lata wcześniej
ordynatorowi, dyrektor szpitala powierzył koordynację i uruchomienie , obok Oddziału Chirurgii Ogólnej także centralnego Bloku Operacyjnego oraz Chirurgicznej Izby Przyjęć.

Drugim zadaniem
było przygotowanie i szkolenie kadry. W tym celu zatrudniono kilku młodych lekarzy. Zostali oni oddelegowani do I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowanej przez Prof. Tadeusza Popielę , specjalistę regionalnego. Pod jego kierunkiem odbyli szkolenie jak również mogli zrealizować wymagania do egzaminów specjalistycznych.

W ostatniej fazie
przygotowano szczegóły polegające na zaplanowaniu i ocenie ilościowej niezbędnego wyposażenia w materiały chirurgiczne, wyposażenie sal chorych , stanowisk lekarskich, pielęgniarskich itd. Opracowano także regulacje wewnętrzne i standardy określające pracę oddziału chirurgicznego.

Dodatkową trudnością była
koordynacja tych czynności w połączeniu z Blokiem Operacyjnym , Centralną Sterylizacją oraz Izbą Przyjęć i innymi oddziałami.


W kilka dni po uruchomieniu oddziału został on włączony w system ostrych dyżurów, które obecnie przekształcono w dyżury chirurgiczne w ramach działającego w szpitalu SOR-u i które są pełnione w systemie ciągłym

Obecnie O
ddział Chirurgii Ogólnej wykonuje pełny profil zabiegów chirurgicznych z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, naczyń żylnych, endokrynologii i gastroenterologii (koloproktologii).

Zapraszamy do obejrzenia Oddziału Chirurgii Ogólnej

-- ZAPRASZAMY --